Reiko Kurosaki

Reiko Kurosaki JAV Movie
DOB: 1937-07-19
Height: 160cm
Cup Size: C

Taeko Asano

Taeko Asano JAV Movie
DOB: 1946-12-31
Height: ?
Cup Size: ?

Hikari Kashu

Hikari Kashu JAV Movie
DOB: 1947-02-20
Height: ?
Cup Size: ?

Yuri Takahata

Yuri Takahata JAV Movie
DOB: 1947-11-30
Height: 155cm
Cup Size: C

Kimiko Matsumoto

Kimiko Matsumoto JAV Movie
DOB: 1948-05-14
Height: ?
Cup Size: F

Nana Aoki

Nana Aoki JAV Movie
DOB: 1949-05-02
Height: 148cm
Cup Size: F

Shizue Sanada

Shizue Sanada JAV Movie
DOB: 1951-03-29
Height: 158cm
Cup Size: ?

Nami Miyamae

Nami Miyamae JAV Movie
DOB: 1951-07-06
Height: 154cm
Cup Size: F

Etsuko Kato

Etsuko Kato JAV Movie
DOB: 1951-11-30
Height: 158cm
Cup Size: E

Mariko Togashi

Mariko Togashi JAV Movie
DOB: 1951-11-30
Height: 153cm
Cup Size: D

Fujino Miki

Fujino Miki JAV Movie
DOB: 1952-01-10
Height: 151cm
Cup Size: F

Ryoko Mita

Ryoko Mita JAV Movie
DOB: 1952-08-05
Height: 159cm
Cup Size: C

Yuriko Oka

Yuriko Oka JAV Movie
DOB: 1952-11-30
Height: 160cm
Cup Size: B

Reiko v

Reiko v JAV Movie
DOB: 1952-12-10
Height: 161cm
Cup Size: D

Kyoko Harada

Kyoko Harada JAV Movie
DOB: 1952-12-11
Height: 164cm
Cup Size: G

Takiko Yuzawa

Takiko Yuzawa JAV Movie
DOB: 1953-01-01
Height: 149cm
Cup Size: G

Chitose Matsubara

Chitose Matsubara JAV Movie
DOB: 1953-01-01
Height: 158cm
Cup Size: E

Hiromi Itsuki

Hiromi Itsuki JAV Movie
DOB: 1953-01-21
Height: 161cm
Cup Size: ?

Junko Asahina

Junko Asahina JAV Movie
DOB: 1953-08-10
Height: 163cm
Cup Size: ?

Mami Hamazaki

Mami Hamazaki JAV Movie
DOB: 1953-08-11
Height: 153cm
Cup Size: D

Etsuko Sekiguchi

Etsuko Sekiguchi JAV Movie
DOB: 1953-11-03
Height: 154cm
Cup Size: E

Hoshiko Tsuki

Hoshiko Tsuki JAV Movie
DOB: 1954-01-01
Height: 168cm
Cup Size: C

Asumi Tomioka

Asumi Tomioka JAV Movie
DOB: 1954-11-30
Height: 161cm
Cup Size: G

Keiko Uehara

Keiko Uehara JAV Movie
DOB: 1954-11-30
Height: 162cm
Cup Size: C