LZWM-007 No Mosaic Rezure! Shinoda History / Oba Yui / Sunohara Future / Niiyama Maple / Nozomi Saki Emma / Mizuno Chaoyang / Chika Arimura / Sakurai Ayu / Kan'nami Multi Ichihana / Ayumi Mao

  • Release Date: 2015-05-19
  • Runtime: 135 minutes
  • Directors: Unknown